Privacy Statement

Brouwer Maatkeukens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring willen we daarom heldere en transparante informatie geven over hoe wij specifiek omgaan met persoonsgegevens. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Brouwer Maatkeukens zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat:

  • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
  • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die door ons op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst om een website goed te kunnen gebruiken. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor een optimaal gebruik van de website; dit zijn functionele cookies. Door middel van zogenaamde ‘analyse cookies’ kunnen wij bij een volgend bezoek uw computer herkennen.

Voor welke doeleinden plaatst Brouwer Maatkeukens cookies?

Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische website, diensten en/of hulpmiddelen mogelijk te maken. Deze zijn nodig om de website goed te laten werken voor de gebruiker en daarom staan deze cookies altijd aan. In het geval dat u als gebruiker alleen toestemming geeft voor het inladen van functionele cookies, worden ook anonieme analyse cookies ingeladen op de website. Deze cookies bouwen een bepaald profiel op van de eindgebruiker, waarbij gebruikerspecifieke data niet wordt getoond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het IP-adres van uw computer. De cookies zijn op te splitsen in de volgende levels:

1. Functionele cookies & analyse cookies (anoniem)
Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische website, diensten en/of hulpmiddelen mogelijk te maken. Deze zijn nodig om de website goed te laten werken voor de gebruiker en daarom staan deze cookies altijd aan. In het geval dat u als gebruiker alleen toestemming geeft voor het inladen van functionele cookies, worden ook anonieme analyse cookies ingeladen op de website. Deze cookies bouwen een bepaald profiel op van de eindgebruiker, waarbij gebruikerspecifieke data niet wordt getoond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het IP-adres van uw computer.

2. Analyse cookies (gebruikerspecifiek)
Deze cookies worden ingezet om een bepaald profiel op te bouwen van de eindgebruiker op een privacyvriendelijke wijze. Op basis van deze data doen wij analyse om de website nog beter te laten aansluiten aan de behoeften van bezoekers.

Het verwijderen van cookies doet u via de instellingen van uw browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de ‘helpfunctie’ van de browser.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Als gebruiker heeft u het recht om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U kan hiervoor een e-mail sturen naar info@brouwermaatkeukens.nl Om misbruik te voorkomen kunnen wij u als gebruiker om een identificatie vragen.